Ketentestperiode officieel gesloten, allen bedankt!

De declaratiestandaard ZH308 v9 is ingevoerd, vrijwel alle verzekeraars accepteren nu declaraties in deze standaard via het Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) (klik hier voor een actueel overzicht).

Dankzij de welwillende medewerking van vele zorgaanbieders en verzekeraars zijn er tientallen succesvolle ketentesten uitgevoerd. Daardoor is deze belangrijke aanpassing aan de declaratiestandaard overwegend op tijd en zonder verstoringen doorgevoerd. Ik wil alle betrokkenen in de ketentest hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme!

De bemiddeling in het vormen van testkoppels is nu gestopt. Voortgangsmeldingen op nog lopende ketentesten zullen t/m augustus 2014 (in een lagere frequentie) in de voortgangsmonitor verwerkt worden. Deze website zal ook daarna beschikbaar blijven.

Pieter Hooftman, projectleider Ketentest ZH308/309 versie 9

Hooftman05

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Nieuwe zorgnota in bedrijf; ZH308.nl monitort nog enkele weken

Inmiddels accepteren de meeste zorgverzekeraars declaraties in de ZH308v9 standaard via het Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) (FBTO, De Friesland en Zorg en Zekerheid volgen snel).

33% van de ketentesten is nu afgerond, allen zijn positief verlopen. De komende weken vinden er nog steeds ketentesten plaats, dus dit getal zal nog stijgen. Aanmelden voor de ketentest is niet meer mogelijk.

Over enkele weken zal de actieve monitoring via ZH308.nl op de voortgang van de ketentest stoppen. ZH308.nl blijft daarna beschikbaar voor naslag, de voortgangsmonitor zal echter niet meer wekelijks bijgewerkt worden.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

1 Juni 2014: declaratiestandaard ZH308/309 versie 9 actief

Na een grondige voorbereiding is op 1 juni 2014 de nieuwe declaratiestandaard ZH308/309 versie 9 voor medisch specialistische zorg actief geworden. Voor alle verzekeraars uitgezonderd Menzis en Turien & Co Assuradeuren kunnen vanaf heden productie declaratiebestanden aangeboden worden aan het Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal. Naar verwachting volgen Menzis & Turien & Co. uiterlijk in de 2e week van juni.

De nieuwe zorgnota krijgt de nodige media aandacht:

http://www.nu.nl/geldzaken/3789620/zorgnota-wordt-duidelijker.html

http://www.telegraaf.nl/overgeld/gezin-zorg/22683913/__Zorgnota_wordt_duidelijker__.html

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/1588-nvz-ziekenhuizen-faciliteren-duidelijkere-zorgnota

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betaalbaarheid-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-aan-mijn-zorgnota.html

 

 

 

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ketentesten volop in uitvoering; al 20% afgerond

Er wordt deze dagen volop geketentest. 20% van de geregistreerde testkoppels hebben hun test succesvol afgerond, en de komende dagen/weken vinden nog veel testen plaats.

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Rijnland Ziekenhuis en Zorg en Zekerheid succesvol in ketentest

Het Rijnland Ziekenhuis en verzekeraar Zorg en Zekerheid hebben succesvol nieuwe declaraties getest in de ZH308 v9 standaard.

De ICT leveranciers van ziekenhuizen en verzekeraars hebben deze standaard zelf al volop getest, maar nu heeft het Rijnland Ziekenhuis met behulp van het McKesson XCare systeem ook zelf nieuwe declaraties getest via het Vecozo declaratieportaal. Zorg en Zekerheid heeft op haar beurt deze declaraties goed kunnen verwerken waardoor deze ketentest succesvol verlopen is.

Voor behandelingen vanaf 1 juni 2014 wordt de nota uitgebreid met de belangrijkste zorgactiviteiten die bij het geleverde DBC-zorgproduct horen. Ook hebben de zorgproducten en zorgactiviteiten nieuwe omschrijvingen gekregen zodat ze beter begrijpbaar zijn.  Verzekeraars tonen de nota’s on-line via de zogenaamde mijn-omgeving aan hun verzekerden, waardoor deze na kunnen gaan wat de verzekeraar namens hen vergoed heeft aan zorgaanbieders.  Het uitvoeren van een ketentest middels de aangepaste ZH308 declaratiestandaard is voor ziekenhuizen en verzekeraars een belangrijke stap in de voorbereiding op de uitbreiding van de zorgnota.

Volgende stap

De komende weken zullen vele andere ziekenhuizen en verzekeraars een ketentest uitvoeren. Vanaf 1 juni 2014 zal de nieuwe declaratiestandaard in gebruik genomen worden, en zal voor behandelingen vanaf die datum de extra informatie in de mijn-omgeving van de verzekeraars zichtbaar worden voor de betreffende patiënten.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

DBC release RZ14c uitgesteld naar 1 mei 2014

De uitlevering van de updaterelease RZ14c door DBC Onderhoud vindt plaats op 1 mei 2014. Voor het uitvoeren van de ketentest betekent dit dat de acceptatieomgeving van de Grouper tot 1 mei de aangepaste RZ14b blijft bevatten. Deze RZ14b variant levert al wel zorgactiviteiten op de nota retour (plus de daarop gebaseerde hashcode) indien er DBC’s met een openingsdatum van 1 juni 2014 of later ingediend worden. Het ketentesten kan dus gewoon doorgaan.

De RZ14c release bevat ook de nieuwe consumentenomschrijvingen voor de zorgactiviteiten. De nieuwe consumentenomschrijvingen voor DBC Zorgproducten komen rond 1 mei in een separaat bestand beschikbaar.

Meer informatie: http://www.dbconderhoud.nl/uitlevering-release-rz14c-uitgesteld-naar-1-mei-2014/menu-id-39

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Welke zorgaanbieder test graag met IAK Verzekeringen?

IAK Verzekeringen handelt vanuit volmacht declaraties af namens de zorgverzekeraars VGZ, Avero Achmea en ASR (uzovi codes 8971, 8972 en 8973). Welke zorgaanbieder wil graag testen met IAK Verzekeringen?  Gegadigden kunnen zich melden via info@zh308.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Meedoen met de ketentest? Wacht niet te lang!

Het aantal testkoppels voor de ketentest groeit gestaag. In de monitor zijn nu 23 testkoppels zichtbaar, en er zitten er nog een aantal in de pijplijn.

Wilt u als zorgaanbieder van medisch specialistische zorg meedoen met de ketentest? Wacht dan niet te lang met aanmelden, de capaciteit van verzekeraars om te participeren in de ketentest is niet oneindig. Op dit moment zijn Achmea, Zorg en Zekerheid, VGZ en Eno al behoorlijk voorzien van testkandidaten.

Als u wilt meedoen en u heeft een specifieke voorkeur voor een verzekeraar, neem dan contact op met die verzekeraar en meldt mij gemaakte afspraken via het K formulier op de pagina http://www.zh308.nl/ketentest/aanmelden-monitor .

Wilt u wel testen, maar u weet niet met wie of u heeft geen voorkeur? Dan kan ik voor u proberen een verzekeraar te vinden. Laat het mij weten via info@zh308.nl.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Oplossing voor tijdreizen gevonden

In het Ketentestoverleg ZH308 van 5 maart zijn de resultaten van de Impactanalyse Tijdreizen besproken (zie Resultaten impactanalyse Tijdreizen 2014 v1.1). Het blijkt dat de meeste ICT leveranciers en verzekeraars een mogelijkheid gevonden hebben om te kunnen tijdreizen.

De ICT leveranciers Chipsoft, McKesson, CSC en iSoft stellen tools aan de zorgaanbieders beschikbaar om snel behoorlijke testvolumes aan DBC’s te creëren. Door in een kopiebestand van reeds geregistreerde DBC’s de datums op te plussen tot na 1-6-2014 ontstaat snel een representatieve testset voor het betreffende ziekenhuis om aan de Grouper aan te bieden en de afgeleide producten te declareren aan Vecozo. Leverancier SAP zal hun klanten ondersteunen door de systeemdatum van een specifieke testomgeving tijdelijk te verschuiven om zo test DBC’s te creëren..

De meeste verzekeraars hebben vervolgens faciliteiten om de verwerking van deze “DBC’s in de toekomst” te testen.

Voor situaties waarin het tijdreizen geheel niet mogelijk is, wordt in onderling overleg naar oplossingen gezocht.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Kunt u tijdreizen met uw DBC’s?

In het ketentestoverleg ZH308 participeren verzekeraars, zorgaanbieders en ICT leveranciers. Regelmatig wordt de voortgang besproken en worden inhoudelijke uitdagingen met elkaar verkend. Eén daarvan is het ‘tijdreizen’. Om de ketentest goed te kunnen uitvoeren moeten er in het ideale geval DBC’s in de toekomst geregistreerd en gedeclareerd worden om de nieuwe berichtenstandaarden van de DBC Grouper en het declaratieverkeer testen. Hoewel diverse ICT leveranciers en verzekeraars hiertoe in staat zijn, geldt dat niet voor iedereen. En reeds geregistreerde DBC’s gebruiken gaat ook niet zomaar. Om de impact van dit dilemma te bepalen zijn onder ICT leveranciers, ziekenhuizen en verzekeraars vragen uitgezet. Begin maart worden de resultaten besproken. U vindt hier een beschrijving van het tijdreizen en de vragen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen