ZH308 monitor bijgewerkt, eerste testkoppels gevormd

De voortgangsmonitor m.b.t. de ZH308/309 v9 implementatie is bijgewerkt. De eerste testkoppels zijn gevormd door Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen. Op het tabblad “(Mogelijke) ketentestcombi’s” in de monitor zijn al diverse voorkeuren van verzekeraars en zorgaanbieders ingevuld. Geef a.u.b. tijdig door als u testafspraken gaat maken of heeft gemaakt met een andere partij. Link naar de monitor: http://www.zh308.nl/ketentest/aanmelden-monitor/

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Monitor voortgang ZH308 beschikbaar

De monitor op de voortgang van de ZH308/309 v9 implementatie is beschikbaar op http://www.zh308.nl/ketentest. Ik zie aanmeldingen voor het testen graag tegemoet via de formulieren.

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Statusupdate 15 januari 2014; veel nieuws

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het uitvoeren van de Software- en Ketentest voor de ZH308/309 v9 standaard in volle gang. ICT leveranciers van ziekenhuizen kunnen al delen van de softwaretest uitvoeren. Er valt veel te melden, lees verder voor meer details.

Voor het uitvoeren van de Software- en Ketentest zijn een aantal voorbereidingen noodzakelijk. Onderstaand overzicht geeft de stand van zaken weer per 15 januari 2014.

Stap
Gereed/gepland
Toelichting
Vaststellen EI standaard ZH308/309 v9
19-12-2013
Berichtspecificaties, invulinstructie, standaardbeschrijving, RBC-controleregels, testgevallen en -bestanden beschikbaar op WESP http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx
Vektis Portes portaal
19-12-2013
Softwaretest S1+2 kan uitgevoerd worden
Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal (testomgeving)
21-01-2014
Softwaretest S3 kan uitgevoerd worden, behoudens verwerking backoffice verzekeraar
DBC-O Grouper acceptatieomgeving
16 januari 2014
Softwaretest op DBC Grouper kan uitgevoerd worden
Vormen testkoppels voor ketentest
vanaf januari 2014
Opgeven via http://www.zh308.nl/ketentest
Ketentest
vanaf maart 2014
Zie aparte toelichting hieronder
Ingebruikname ZH308/309 v9
1 juni 2014
DBC’s vanaf deze datum worden mét zorgactiviteiten gedeclareerd welke later op de nota vermeld worden.

Toelichting

De testgevallen- en bestanden op Vektis WESP bevatten testbestanden waarmee controleniveau 1/5 getest kan worden. Het generiek draaiboek licht de controle niveau’s toe (blz. 14 en 20):

  • N1 = het fysieke bestand;
  • N2 = de fysieke bestandsregels;
  • N3 = de regelopbouw (formaat);
  • N4 = de regelinhoud (codetabellen);
  • N5 = de relaties tussen velden onderling;
  • N6 = de regelinhoud prestatiecoderingen en zorgverleners;
  • N7 = de formele controles (voorafgaand/tijdens en achteraf);
  • N8 = de materiële controles (achteraf)

In de softwaretest wordt getest t/m niveau 5. Maar de invulinstructies bevatten op de pagina’s 59 t/m 106 een aantal invulvoorbeelden welke als leidraad kunnen dienen waarmee niveau 6 getest kan worden.

De DBC Grouper Acceptatieomgeving zal vanaf donderdag 16 januari uitgerust worden met een testrelease. Dit houdt in dat t.o.v. Rz14b alleen de ‘op nota’ indicatie aan zorgactiviteiten toegevoegd zal worden, opdat de Grouper op indiening van subtrajecten met een ingangsdatum vanaf 1 juni 2014 zal antwoorden met een bericht waarin de zorgactiviteiten welke op de nota moeten komen, vermeld staan.

Voor het testen van de Grouper en met Vecozo is het nodig om te werken met testsubtrajecten welke geopend, gesloten en gefactureerd zijn na 1 juni 2014. Dit is nader uitgewerkt in Memo Tijdreizen 2014

De ketentest vindt later plaats dan initieel gepland. Vanaf maart/april 2014 kan er geketentest worden tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Door het grondig uitvoeren van de softwaretest (DBC Grouper, Vektis Portes, Vecozo EPD) kan het risico op het pas tijdens de ketentest ontdekken van fundamentele fouten zo klein mogelijk gehouden worden. Ketentesten kan aanvangen zodra er testkoppels gevormd zijn. Zie de monitor

Tot 17 april 2014 zijn er nog geen consumentenvertalingen beschikbaar. Tot die tijd kunnen zorgaanbieders en verzekeraars zelf omschrijvingen maken om hun software te kunnen testen.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium testkoppels te vormen voor het uitvoeren van de ketentest. Wellicht heeft u in het verleden vaker geketentest met een partij en is daaruit een voorkeur ontstaan. Of u bent benaderd door een partij. Geef a.u.b. uw voorkeur zo spoedig mogelijk aan bij de landelijk projectleider, via het S-formulier te vinden via http://www.zh308.nl/ketentest of via info@zh308.nl

DBC’s welke vanaf 1 juni 2014 geopend worden, zullen mét zorgactiviteiten op de nota getoond worden. Omdat DBC’s een behoorlijke doorlooptijd kennen, zal het tot in september 2014 duren voordat er in grote getale zorgactiviteiten op de nota  zichtbaar worden.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Testportaal Vektis geopend voor ZH308 versie 9

Op donderdag 19 december 2013 is de ZH308/309 v9 declaratiestandaard definitief geworden. De documentatie m.b.t. berichtspecificaties, standaardbeschrijving en invulsinstructies is bijgewerkt. Verder is de testset gepubliceerd en in het testportaal PORTES van Vektis BV zijn de N1-N5 RegistratieBedrijfsControleregels opgenomen. Vanaf nu kunnen bouwers van ICT applicaties bestanden ZH308/309 v9 testen via PORTES.

Meer informatie: http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=ZH308&is_versie=9.0

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Zorgnota vanaf juni 2014 uitgebreid met zorgactiviteiten

Vandaag heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer de plannen voor de zorgnota voor 2014 toegelicht. In de eerste helft van 2014 zullen verzekeraars de  informatie op de nota verbeteren met informatie die zij nu al via de declaratie ontvangen. Vanaf 1 juni 2014 wordt de nota uitgebreid met de uitgevoerde zorgactiviteiten.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Minister noemt nieuwe zorgnota in antwoord op rapport Rekenkamer

De minister van VWS noemt vandaag o.a. de nieuwe zorgnota in haar antwoord op het Rapport Transparantie Ziekenhuisuitgaven van de Rekenkamer.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Welkom

Hooftman05Welkom op deze ZH308 pagina, de plek met het laatste nieuws over de aanpassingen aan de zorgnota medisch specialistische zorg.

ZH308 is de elektronische declaratiestandaard welke door ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en verzekeraars gebruikt wordt om te declareren. Via de menukeuzes bovenaan deze pagina vindt u meer informatie.

Pieter Hooftman, projectleider ketentest ZH308 v9.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen